آشنایی با زعفران

در اینجا مجموعه مطالب تولیدی دنیای زعفران درباره آشنایی با زعفران را یکجا ببینید و مطالب موردنظر را انتخاب کرده و مطالعه نمایید

1.حتما بارها عناوینی مثل زعفران نگین یا پوشال را شنیده اید، می دانید تفاوت آنها در چیست؟ در مطلب زیر می توانید به طور خلاصه و به همراه تصویر با انواع کلی زعفران در بازار آشنا شوید

آشنایی ساده با انواع زعفران

2. در این مطلب به صورت تفصیلی انواع زعفران در استاندارد و همچنین در بازار معرفی و تشریح شده و در انتها تطبیق داده شده اند. خلاصه ای از این مطلب در مطلب بعدی ارائه شده است.

آشنایی تفصیلی و تطبیقی با انواع زعفران

3. در مطلب بعدی، به صورت بسیار خلاصه انواع زعفران در بازار و استاندارد مقایسه شده اند (تفصیل موضوع در مطلب قبل).

معضل شناخت و ارزشگذاری زعفران؛ انواع ۵ گانه زعفران در استاندارد، ۱۰ گانه در بازار


4. از انواع زعفران که بگذریم، آشنایی با فرآیند تولید آن هم جذاب است.در این مطلب کوتاه و بصری به فرآیند تولید زعفران آشنا شوید.

آشنایی با زراعت زعفران در قاب تصاویر


Back to top button