news

تحلیل قیمت زعفران بورسی در یک هفته اخیر؛ رشد ناهمسو با بازار، بی منطق بود؟

اولین رشد هفتگی قوی زعفران بعد از 6 ماه؛ اما فقط در بورس

بورس دچار اشتباه محاسباتی شده یا چشم انداز را مثبت می بیند؟

3 دلیل درباره اینکه روندهای ناهمسو در بازار و بورس، غیرمنطقی نیست

هفته قبل، برای اولین بار در حدود 6 ماه اخیر، شاهد یک رشد قوی قیمت زعفران در بازار آتی و گواهی سپرده (البته فقط درباره زعفران نگین و فقط درباره نمادهای جدید) بودیم. اما در بازار روند قیمت ها ابتدا نزولی و سپس صعودی و در مجموع هفتگی نزولی ماند. در این شرایط تحلیل قیمت زعفران بورسی و مقایسه آن با وضعیت بازار، موردسوال و تقاضای بسیاری است.

جدول زیر جرئیات تغییرات قیمت برخی نمادهای بورسی نو و کهنه را در هفته گذشته نشان می دهد. همچنین تغییرات شاخص قیمت نقد را هم نشان می دهد که حکایت از افت قیمت در بازار نقدی دارد. بیشترین رشد هم مربوط به نگین در بازار آتی با حدود 10 درصد رشد است. در این شرایط قیمت های بورس حدودا 25 تا 30 درصد بالاتر از قیمت بازار قرار گرفته است. اما آیا این موضوع خیلی غیرمنطقی و نشان دهنده اشتباه محاسباتی در بورس است؟ پاسخ ما مثبت نیست چرا که :

تحلیل قیمت زعفران بورسی

3 نکته مهم درباره اینکه رشد بورس، بی مبنا نیست

در این شرایط سوال این است که آیا بورس جوگیر شده و بر خلاف وضعیت نزار بازار، به طور موقت رشد کرده است یا خبری دیگر هست!
در پاسخ باید به چند نکته توجه کرد:

  1. به طور کلی در نمادهای بورسی، شاهد روندهایی خاص نسبت به بازار نقد با توجه به فاصله در سررسید هستیم. به نحوی که در ابتدای راه اندازی، معمولا نمادهای فاصله زیادی تا قیمت نقدی می گیرند و در نزدیکی سررسید، حتی از قیمت نقدی هم پایین تر می روند. لذا بخشی از رشد فعلی با وجود افت بازار از این محل قابل توضیح است. چرا که رشد اصلی در نمادهای جدید رخ داده است.
  2. بورس و مخصوصا بازار آتی به چشم انداز ها بسیار اهمیت می دهد و به طور کلی بر اساس سناریوهای آتی معامله می کند. مداخله دولت و تلاش برای رشد قیمت ها در بازار، چشم انداز بهبود صادرات و عبور از فصل برداشت، همه باعث شده است که در بورس چشم انداز مثبت تصویر شده و موجب کمک به بهبود قیمت ها شود. لذا اگرچه الان وضعیت بازار نقد خوب نیست اما بورس در نمادهای جدید چشم انداز را در نظر دارد.
  3. اما دلیل سوم و موثرتر وضعیت بازیگران بازار است. هم اکنون تعاون روستایی و دولت به شدت علاقه مندند به رشد قیمت ها هستند تا حداقل از دو محل سود کنند؛ اول آنکه محصول خریداری شده را در بورس با قیمت بالاتر بفروشند و طرح خرید حمایتی باری بر دوششان نگذارد و دوم اینکه کشاورزان را ترغیب به ارائه محصول در بورس کنند و خرید فعلی دولت کم حجم تر شود. لذا تلاش قوی دارند (حداقل با ایجاد فضای رسانه ای و جو مثبت) تا قیمت ها را رشد دهند.

وقت خرید است؟

شاید بگویید که با این اوصاف وقت خرید در بورس است. باید توجه کرد که انچه گفته شد در توجیه و توضیح رشد پیشین بورس نسبت به بازار در هفته گذشته است. اما برای ادامه راه باید صبر کرد و به وضعیت نرخ ارز چشم دوخت.

در واقع می توان اینگونه تعبیر کرد که قیمت های فعلی در بورس غیرمنطقی نیست و می تواند موردحمایت باشد (ولو اینکه با بازار فاصله دارد). حتی می توان امیدوار بود که قیمت ها تا نرخ های خرید توافقی رشد کرده و در همین سطح پایدار بماند. برای رشد بیشتر نیاز به محرک های بیشتر هست.

درباره روند قیمت زعفران و همچنین روند نرخ ارز این دو تحلیل را نیز بخوانید:

https://safparency.ir/1398/08/%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%86%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%84/
https://safparency.ir/1398/08/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%9b-%d9%85%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%aa/

Leave a Reply

Related Articles

Back to top button