راهنمای تمدید اشتراک و ویرایش اطلاعات کاربری

1. برای ویرایش اطلاعات کاربری (نام، نام کاربری، رمز عبور و … ) از لینک زیر استفاده کنید:

ویرایش اطلاعات کاربری

.

2. جهت تمدید اشتراک به ترتیب زیر عمل کنید

✅جهت تمدید اشتراک در دنیای زعفران، بعد از ورود به حساب کاربری خود، به ترتیب مشخص شده در تصویر فوق عمل کنید:
1-نشانگر موس را روی نام کاربری خود قرار دهید
2- گزینه اطلاعات کاربری را بزنید
3- در صفحه بازشده، گزینه تمدید اشتراک را بزنید

✅بعد از این وارد فرآیند متعارفِ انتخاب بسته و پرداخت می شوید.


✅لینک مستقیمِ صفحه اطلاعات کاربری:

ورود به صفحه اطلاعات کاربری


(در صورتیکه وارد حساب کاربری خود نشده باشید، لینک فوق به صفحه ورود هدایت می شود. بعد از ورود به حساب کاربری، لینک فوق، مستقیما صفحه مشخص شده در تصویر فوق را باز می کند)

Back to top button